Kantinedienst

Alle leden van 18 jaar en ouder hebben de verplichting minimaal 8 uur per jaar een kantinedienst te vervullen in het belang van de vereniging, zoals overeengekomen via het inschrijfformulier. Leden die dit jaar 75 worden, zijn vrijgesteld van diensten.
Er zal nadrukkelijk op worden toegezien, dat iedereen kantinediensten verricht of zich laat vervangen. Het huishoudelijk reglement zal waar nodig worden nageleefd (evt. royement).
Natuurlijk mag je je laten vervangen. In alle gevallen moet de vervangende persoon een seniorlid zijn van TVN. Tijdens het seizoen moet de vervangende dienst worden geregeld via de indeler kantinedienst: [email protected] Dit seizoen is dat Marjolijne Boender. Zij moet in de bardienstplanner de juiste naam aan de bardienst hangen en wekelijks ter info naar de weekcommissaris(sen) sturen.
Afkopen van de bardienst kan ook, maar dat kost 90 euro.
Indien het je eerste kantinedienst betreft en je uitleg wenst, kun je contact opnemen met de weekcommissaris. Die zal je dan wegwijs maken.
Kantinedienst wil zeggen alle werkzaamheden die bij het gebruik van onze kantine horen. Dus niet alleen drank inschenken, maar ook eenvoudige zaken zoals tosti's bakken en het netjes houden van het bargedeelte, terras en keuken. Als je een rustige eerste dienst hebt, zou het fijn zijn als je de kantine even stofzuigt.

Afkopen diensten
Het is mogelijk kantinediensten af te kopen via Marjolijne Boender of bij een TVN-lid. Het tarief voor het afkopen van alle bardiensten bedraagt € 90,00. Het afkoopbedrag van € 90,00 kan gestort worden t.n.v. TVN op: IBAN NL 74 RABO 0156 7867 10 o.v.v. afkoop bardienst(en).
Leden die bereid zijn tegen betaling een of meer diensten van je over te nemen zijn:
Saskia de Jong:  [email protected] (06-28077726)
Tim Tieleman:    [email protected]  (06-29737719)
Aan hen moet 10 euro per uur worden betaald. Als jij ook diensten tegen betaling wilt doen, laat dat dan even aan mij weten.

Alternatieve diensten
Als je om welke reden dan ook geen kantinediensten wilt/kunt doen, kan je zitting nemen in een van de commissies. Neem daarvoor contact op met een van de bestuursleden.

WERKWIJZE ALS JE KANTINEDIENST HEBT
Voor de eerste dienst van de dag: Tasje met sleutel inclusief formulier ophalen bij de weekcommissaris, bij voorkeur de avond ervoor. De weekcommissaris is ook een vrijwilliger en is niet 24 uur bereikbaar. De dienstdoende weekcommissaris vind je ook onder het trefwoord 'kantine' op deze website. Je weet dus altijd waar je het tasje van de kantine moet halen of brengen.
Voor alle diensten: Indien er geen aansluitende dienst komt, het tasje afgeven bij de eerstvolgende dienst. Het formulier in het tasje volledig invullen en ondertekenen.
Voor de laatste dienst: Tasje afgeven bij de weekcommissaris.

Voor vragen kun je contact opnemen met: Marjolijne Boender,  06-23091750 of via [email protected]