Kantinedienst

Alle leden van 18 jaar en ouder hebben de verplichting 9 uur per jaar een kantinedienst te vervullen in het belang van de vereniging, zoals overeengekomen via het inschrijfformulier. Leden die dit jaar 75 worden, zijn vrijgesteld van diensten.
Mogelijkheden:
3 x een 3 uur dienst
2 x een 4 uur dienst
2 x een 3 uur en 1 x 4 uur dienst
Er zal nadrukkelijk op worden toegezien, dat iedereen kantinediensten verricht of zich laat vervangen. Het huishoudelijke reglement zal waar nodig worden nageleefd (evt. royement).
Natuurlijk mag je je laten vervangen. In alle gevallen moet de vervangende persoon een senior lid zijn van TVN. Tijdens het seizoen moet de weekcommissaris op de hoogte worden gebracht van elke vervangende dienst. Ook als je je dienst hebt geruild, dient dit aan de weekcommissaris(sen) te worden gemeld. Belangrijk is dat de kantinedienst-indeler ook wordt geïnformeerd, zij moet nl. in de bardienstplanner de juiste naam aan de bardienst hangen en wekelijks ter info naar de weekcommissaris(sen) sturen.
Indien het je eerste kantinedienst betreft en je uitleg wenst, kun je contact opnemen met de weekcommissaris. Die zal je dan wegwijs maken.
Kantinedienst wil zeggen alle werkzaamheden die bij het gebruik van onze kantine horen. Dus niet alleen drank inschenken, maar ook eenvoudige zaken zoals tosti's bakken en het netjes houden van het bargedeelte, terras en keuken. Als je een rustige eerste dienst hebt, zou het fijn zijn als je de kantine even stofzuigt.
 
Afkopen diensten
Het is mogelijk kantinediensten af te kopen via Marjolijne Boender of bij een TVN-lid.
Het tarief voor het afkopen van drie diensten bedraagt:
1e dienst € 24,00 (per uur €   8,00) 
2e dienst € 30,00 (per uur € 10,00) 
3e dienst € 36,00 (per uur € 12,00) 
Het afkoopbedrag totaal € 90,00 kan gestort worden t.n.v. TVN op:
IBAN NL 74 RABO 0156 7867 10 o.v.v. afkoop bardienst(en)
Leden die bereid zijn tegen betaling een of meer diensten van je over te nemen zijn:
Saskia de Jong:  [email protected] (0186-652000)
Tim de Klerk:       [email protected]  (06-16126535)
Tim Tieleman:     [email protected]  (06-29737719)
Als jij ook diensten tegen betaling wilt doen, laat dat dan even aan mij weten.
 
Alternatieve diensten
Als je om welke reden dan ook geen kantinediensten wilt/kunt doen, kan je je opgeven voor schoonmaakdiensten. Neem hiervoor contact op met Miep Bijl tel. (0186) 652727. Of je kan zitting nemen in een van de commissies. Neem daarvoor contact op met een van de bestuursleden.
 
WERKWIJZE ALS JE KANTINEDIENST HEBT.
Voor de eerste dienst van de dag:
Tasje met sleutel en wisselgeld ophalen bij de weekcommissaris, bij voorkeur de avond ervoor. De weekcommissaris is ook een vrijwilliger en is niet 24 uur bereikbaar.
De dienstdoende weekcommissaris vind je ook onder het trefwoord 'kantine' op deze website. Je weet dus altijd waar je het tasje van de kantine moet halen of brengen.
Voor alle diensten:
Indien er geen aansluitende dienst komt, het tasje afgeven bij de eerstvolgende dienst.
De lijst in het tasje volledig invullen en ondertekenen.
De laatste dienst:
Tasje afgeven bij de weekcommissaris.
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
Marjolijne Boender  06-23091750 
 
Download bestand