Verklaring Omtrent het Gedrag

Steeds vaker wordt bij sportclubs een Verklaring Omtrent het Gedrag verlangd bij onder anderen bestuursleden, trainers en coaches. Het is namelijk belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Met name wordt daarbij gedacht aan jeugdleden, minderjarigen en kwetsbare groepen. 
Het ministerie van veiligheid en justitie geeft een VOG af als blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor diens activiteiten op de club. Door als vereniging een VOG te verlangen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.
Ook onze vereniging wil die VOG invoeren. Voor TVN is het mogelijk deel te nemen aan de regeling voor een gratis VOG. Onder meer is dan verplicht onderstaande documenten op deze website te plaatsen.
Contactpersoon bij onze club is voorzitter Han Boender. Vragen of opmerkingen kunnen naar hem per e-mail worden gestuurd: [email protected]
Meer informatie over de VOG is te lezen door op onderstaande links te klikken. 

 

gedragscodes-sporters.pdf gedragscodes-trainer, coaches en begeleiders.pdf gedragscodes-bestuurders, vrijwilligers.pdf