Wat kost het?

Wat kost tennissen bij TVN in het seizoen 2017-2018?
 
* Juniorleden t/m 12 jaar € 60,00 per kwartaal (inclusief training)
* Juniorleden 13 t/m 17 jaar € 46,00
* Jeugdleden vanaf 18 tot 21 jaar € 110,00
* Student € 110,00 (kopie collegekaart van voltijd dagstudie 2016/2017 inleveren bij ledenadministratie)
* Seniorleden vanaf 21 jaar € 170,00
* Competitielid junior € 15,00
* Competitielid jeugd en senior € 37,50
Een competitielid moet lid van een andere tennisvereniging zijn en mag niet in Numansdorp wonen.
 
In het jaar dat je 18 wordt, ben je jeugdlid
In het jaar dat je 21 wordt, ben je seniorlid
 
Leden van 18 jaar en ouder moeten drie kantinediensten per seizoen verrichten of zich op een andere wijze, zoals onderhoud aan het tennis-complex, verdienstelijk maken of een commissie- of bestuursfunctie bekleden.
 
Gedurende het seizoen zijn er vier momenten waarop de contributie wordt gereduceerd.
In onderstaande tabel zijn deze data en de daarbij behorende contributie voor de rest van het seizoen opgenomen. 
Bij de junioren geldt geen korting omdat veruit het grootste gedeelte van het bedrag als verplichte bijdrage naar de KNLTB gaat.
Let wel: t/m 30 juni wordt de volledige contributie in rekening gebracht.
 
Aanvang contributie senior contributie jeugd contributie junior
lidmaatschap vanaf 21 jaar 18 – 21 jaar 13 - 17 jaar
1 april * 170,00 euro 110,00 euro 46,00 euro
1 juli 135,00 euro 90,00 euro 46,00 euro
1 oktober 65,00 euro 50,00 euro 46,00 euro
1 januari 65,00 euro 50,00 euro 46,00 euro
Het tarief voor een student is gelijk aan dat voor een jeugdlid.
* start nieuwe verenigingsjaar
 
De contributie wordt automatisch geïncasseerd in twee termijnen: de eerste termijn eind januari en de tweede termijn eind maart.
Opzeggingen voor een volgend jaar moeten schriftelijk vóór 1 december door de ledenadministratie zijn ontvangen. Dit kan per e-mail: [email protected] Opzeggingen via e-mail worden bevestigd.
Bij beëindigen van het lidmaatschap gedurende het seizoen vindt geen restitutie van de contributie plaats.
De KNLTB brengt de vereniging ook voor personen die te laat opzeggen bondskosten in rekening. Daar dit een hoge kostenpost voor TVN is, heeft het bestuur gemeend dat wanneer mensen te laat opzeggen zij zelf deze kosten moeten dragen.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0186 - 652558 (clubhuis)

Address

Meestooflaan 1
3281 LR Numansdorp
Nederland