Wat kost het?

Wat kost tennissen bij TVN in het seizoen 2024-2025?
 
* Basisscholieren € 77,95 per kwartaal (inclusief training en kleding)
* Juniorleden 13 t/m 17 jaar € 49,50 per jaar
* Jeugdleden 18 t/m 20 jaar € 49,50 per jaar
* Student € 49,50 per jaar (kopie collegekaart van voltijd dagstudie 2023/2024 inleveren bij ledenadministratie)
* Seniorleden vanaf 21 jaar € 185,00 per jaar
* Competitielid € 44,00 (een competitielid moet lid van een andere tennisvereniging zijn en mag niet in Numansdorp wonen)
* Slapers € 44,00 (lid van TVN, maar niet actief als tennisser)
 
In het jaar dat je 18 wordt, ben je jeugdlid
In het jaar dat je 21 wordt, ben je seniorlid
 
Leden van 18 jaar en ouder moeten drie kantinediensten per seizoen verrichten of zich op een andere wijze, zoals onderhoud aan het tennis-complex, verdienstelijk maken of een commissie- of bestuursfunctie bekleden.
 
Gedurende het seizoen zijn er vier momenten waarop de contributie wordt gereduceerd.
In onderstaande tabel zijn deze data en de daarbij behorende contributie voor de rest van het seizoen opgenomen. 
Bij de basisscholieren, junioren, jeugdleden en studentenleden geldt geen korting omdat veruit het grootste gedeelte van het bedrag als verplichte bijdrage naar de KNLTB gaat.
Let wel: t/m 30 juni wordt de volledige contributie in rekening gebracht.
 
Aanvang contributie senior
lidmaatschap vanaf 21 jaar
1 april * 185,00 euro
1 juli 138,75 euro
1 oktober 92,50 euro
1 januari 46,25 euro
* start nieuwe verenigingsjaar
 
De contributie wordt automatisch geïncasseerd in twee termijnen: de eerste termijn eind februari en de tweede termijn eind maart. Ook de kosten voor tennisles worden door TVN automatisch afgeschreven.
Opzeggingen voor een volgend jaar moeten schriftelijk vóór 1 december door de ledenadministratie zijn ontvangen. Dit kan per e-mail: [email protected] Opzeggingen via e-mail worden bevestigd.
Bij beëindigen van het lidmaatschap gedurende het seizoen vindt geen restitutie van de contributie plaats.
De KNLTB brengt de vereniging ook voor personen die te laat opzeggen bondskosten in rekening. Daar dit een hoge kostenpost voor TVN is, heeft het bestuur gemeend dat wanneer mensen te laat opzeggen zij zelf deze kosten moeten dragen.